พีเออี (ประเทศไทย)
ก่อตั้งในปี 1964
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งใน และต่างประเทศในด้านธุรกิจการอบรม การวิศวกรรม และการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มพัฒนาธุรกิจน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย
ใบรับรองมาตรฐาน
ใบรับรองมาตฐาน
Quality Management System, ISO 9001:2015,
Environmental Management System, ISO 14001:2015,
Occupational Health and Safety Management System, ISO 45001:2018,
Green Industry Level 3

PAE (Thailand) Public Company Limited
บริษัทเราก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในผลงานที่มีคุณภาพ การส่งมอบงานตรงเวลาและการบริการที่เชื่อถือได้ 
our clients
69 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 
โทร : +66 2322 0222
แฟกซ์ : +66 2322 2970
อีเมล : info@pae.co.th
ติดต่อเรา