Oil & Gas Services
บริการจัดหากำลังคน
เป็นเวลากว่า 3ทศวรรษ ที่พีเออีได้ให้บริการจัดหากำลังคนที่มีคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี เพื่อปฏิบัติงานซึ่งเน้นที่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ในด้านการก่อสร้าง  การบำรุงรักษา การซ่อมแซม แท่นจุดเจาะ ระบบท่อ ทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่ง ฯลฯ โดยประสบการณ์และทักษะทีหลากหลายของบุคลากรพร้อมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่จำเป็นพร้อมสำหรับข้อกำหนดที่แตกต่างกันของลูกค้า.  

ตำแหน่งของบุคลากรประกอบด้วย :

ผู้ควบคุมงาน
หัวหน้างาน
ช่างเชื่อม
ช่างประกอบ
ริกเกอร์
Scaffolder
ช่างสี (Blaster & Painter)
 ช่างควบคุมปั้นจั่น
ช่างเทคนิคไฟฟ้าและเครื่องมือ
ผู้ช่วยช่าง
ช่างกล
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ผู้เฝ้าระวังไฟ
Multiskill Manpower
Fire Watcher
Confine Space
First Aider
Work at Height
Rope Access
Offshore Working
งานวิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง (EPC)
1 งานวิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง
งานโครงสร้างเหล็ก
งานระบบท่อ
ถังเก็บน้ำมัน (API)
งานเครื่องกล
งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด

2 การทำงาน
การจัดหากำลังคน
บริการผลิต
การพ่นทรายและพ่นสี

3 การบำรุงรักษาและการเช่า
ล้างแท็งก์ เรือเดินทะเล
เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์

บริการให้เช่าเครื่องมือ อุปกรณ์

บริการให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองสำหรับงานบนชายฝั่งและนอกชายฝั่งเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

รายการอุปกรณ์ที่ให้บริการประกอบด้วย :

เครื่องเชื่อม
เครื่องอัดอากาศ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
อุปกรณ์พ่นทรายและพ่นสี
Scaffolding Materials
Transfer Basket
ชั้นวางแก๊ส
ตู้เครื่องมือ พร้อมอุปกรณ์
โรงผลิตและประกอบ
มีความสามารถผลิตท่อเหล็กและฐาน (pipe support) งานโครงสร้างเหล็ก และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการพ่นทรายและการพ่นสีระบบงานปิด การทดสอบแรงดันสูง (Hydro Test) งานเครื่องจักรกล ไฟฟ้า และเครื่องมือสามารถให้บริการได้แบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ งานก่อสร้างและติดตั้งทั้งบนบกและนอกชายฝั่งได้รับการจัดการโดยทีมวิศวกร ช่างเทคนิค และพนักงานที่เชี่ยวชาญของเรา
การทดสอบคุณสมบัติช่างเชื่อม (WPQ)
พีเออี ได้จัดให้มีศูนย์ทดสอบช่างเชื่อม และรับรองช่างเชื่อมตามมาตรฐานงานเชื่อมสากล มีการดำเนินการศูนย์ทดสอบดังกล่าวมากกว่าทศวรรษ โดยบริการดังนี้ :

ทดสอบคุณสมบัติช่างเชื่อม
อบรมช่างเชื่อม
ให้คำปรึกษาสำหรับการเตรียม Pre-WPS(s)
ให้คำปรึกษาสำหรับการเตรียมและทดสอบ PQR
ให้คำปรึกษาสำหรับการทำ WPS จาก PQR ที่ทดสอบ
บริการให้คำปรึกษางานเชื่อม
ศูนย์ทดสอบช่างเชื่อม พีเออีของเรามีเป้าหมายที่จะผลิตช่างเชื่อมที่มีประสิทธิภาพสูงและทักษะตามมาตรฐานสากล สำหรับผู้ที่จะไปทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล เช่น ASME IX, AWS D1.1, API1104, ASME B31.3, ASME B31.8, ASME B31.1 เป็นต้น

ศูนย์ทดสอบช่างเชื่อม พีเออี มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์งานเชื่อมที่มีมาตรฐานสูง และให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน ศูนย์ทดสอบช่างเชื่อม พีเออี นำเสนอกระบวนการเชื่อมทั่วไป 5 กระบวนการ ซึ่งมีหลักสูตรการผึกอบรมและการทดสอบคุณสมบัติ ดังนี้ :

Shielded Metal
Arc Welding-SMAW
Gas Metal
Arc Welding-GMAW
Gas Tungsten
Arc Welding-GTAW
Flux Cored Wire
Arc Welding-FCAW
Submerged
Arc Welding-SAW
เราจัดให้มีการทดสอบคุณสมบัติของช่างเชื่อมทั้งที่ศูนย์ทดสอบช่างเชื่อม พีเออี และในสถานที่ของลูกค้า หรือไซต์งานเพื่อเป็นทางเลือกที่เหมาะสม สำหรับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ที่ต้องการ การทดสอบคุณสมบัติช่างเชื่อม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท.
HSE Training
ศูนย์ฝึกอบรม พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ พีเออี ได้จัดหลักสูตรอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐานทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผลลัพท์ที่ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง การฝึกอบรมทุกหลักสูตรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยวิทยากรและบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและมากด้วยประสบการณ์.

https://pes.co.th/en/

69 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 
โทร : +66 2322 0222
แฟกซ์ : +66 2322 2970
อีเมล : info@pae.co.th
ติดต่อเรา